Tomasz Klawikowski

Tomasz Klawikowski

Kierownik Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Gdański

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Ukończył studia podyplomowe bhp  oraz studia z zakresu Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych na Politechnice Łódzkiej. Z 20-letnim doświadczeniem, wcześniej zawodowo związany z jednostką straży pożarnej w porcie gdańskim, następnie przez 14 lat z branżą Oil & Gas, obecnie z Uniwersytetem Gdańskim. Lider BHP Projektu EFRA – jednego z największych projektów inwestycyjnych w polskim przemyśle. Kierownik służby bhp i prewencji pożarowej w rafinerii gdańskiej. Doradca DGSA. Auditor ZSZ. Praktyk, z doświadczeniem operacyjnym w zakładzie dużego ryzyka. Od kilku lat zajmuje się doskonaleniem systemów zarządzania BHP oraz budową kultury bezpieczeństwa, chętnie dzieli się dobrymi praktykami.

Patrycja Potocka - Szmoń

Patrycja Potocka - Szmoń

Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno – Organizacyjnych

Od 1999 r. pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Obecnie pełni obowiązki Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku ds. organizacyjno – prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Od prawie 20 lat popularyzuje wiedzę z zakresu prawa pracy jako wykładowca oraz autorka publikacji z tej dziedziny

Paweł Grabowski

Paweł Grabowski

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru w Gdańsku

Posiada ponad 27 letnie doświadczenie inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Obecnie pełni obowiązki Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku. Inżynier elektryk okrętowy, absolwent studiów podyplomowych „ Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – CIOP PIB. Od wielu lat propaguje wprowadzanie systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania BHP.

Monika Jabłońska

Monika Jabłońska

EHS Engineer, Intel Technology Poland

EHS Engineer w firmie Intel Technology Poland. Wcześniej specjalistka ds. BHP w firmach produkcyjnych na Pomorzu. Absolwentka Politechniki Gdańskiej na wydziale chemicznym oraz studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Od 2015 roku zajmuje się budową kultury bezpieczeństwa, zapewnieniem zgodności z przepisami prawnymi, prowadzeniem szkoleń, audytów, wdrażaniem dobrych praktyk. Liderka zespołu BHP w Polsce, odpowiedzialna za koordynowanie projektami wewnętrznymi oraz współpracę z innymi działami.

Artur Gardzielewski

Artur Gardzielewski

EHS Engineer, Intel Technology Poland

EHS Engineer w firmie Intel Technology Poland. Od 20 lat zajmuje się zawodowo bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Absolwent studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz kursów Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej. Dynamika zmian w zakresie przepisów ochrony środowiska zmusiły go do poszerzenia wiedzy w tej tematyce. Gospodarka odpadami, raportowanie środowiskowe oraz pozwolenia środowiskowe stały się znaczącą częścią pracy, którą z pasją wykonuje.

asp. Kamil Pawliszak

asp. Kamil Pawliszak

Specjalista, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku

Służbę w Policji pełni od 2012 roku. Od początku swojej służby związany z Wydziałem Prewencji, początkowo pracując w Ogniwie Patrolowo Interwencyjnym, a następnie przez 5 lat w Referacie Wywiadowczym KMP w Gdańsku. od 2023 roku pracuję w Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KMP Gdańsk, gdzie min. nadzoruję prace podległych jednostek.

Adam Kajko

Adam Kajko

EHS Manager, Główny Specjalista ds. BHP, Premium Distillers Sp. z o.o.

Magister inżynier ochrony środowiska, główny specjalista ds. bhp, inspektor ppoż. przez lata związany z bhp w branży budowlanej. Obecnie pełni rolę managera ds. BHP w firmie Premium Distillers, jednym z największych polskich producentów napojów spirytusowych. Swoją pasję zawodową łączy z zamiłowaniem do siatkówki, gdzie jest profesjonalnym sędzią PZPS. Uwielbia sport, tańce oraz podróże szczególnie te kulinarne.

mgr Agnieszka Hinz

mgr Agnieszka Hinz

Kierownik Oddziału Higieny Pracy, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 21 lat związana z Państwową Inspekcją Sanitarną. W latach 2002-2013 pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Marcin Kraska

Marcin Kraska

Kierownik Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Chemik w specjalizacji Technologii Ochrony Środowiska oraz Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością. Swoją praktyczną i teoretyczną przygodę z zagadnieniami dotyczącymi wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy zaczynał w laboratorium badania środowiska pracy Stoczni Gdańskiej S.A. oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Od ponad 13 ostatnich lat związany z Państwową Inspekcją Sanitarną, przede wszystkim w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego polegającego na kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz rozległego i wielopostaciowego tzw. „prawa chemicznego”.
Zawodowo człowiek pracujący, który żadnego wyzwania się nie boi. Prywatnie gra na harmonijce ustnej i gitarze bluesowej.

Paweł Gumoś

Paweł Gumoś

Szef Biura BHP i Ochrony Środowiska, Polpharma S.A.

Szef Działu Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy. Absolwent Politechniki Gdańskiej o specjalizacji Environmental Protection and Management. Z tematami Bezpieczeństwa Pracy związany od ponad 15 lat. Doświadczenie głównie w branży naftowej, w segmencie produkcyjnym i poszukiwawczo-wydobywczym zarówno w Polsce jak i w Norwegii. Pracował na wielu projektach budowlanych w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. W ostatnim okresie zajmuje się tematami związanymi z EHS oraz systemami zarządzania w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma. Międzynarodowe uprawnienia w zakresie w zakresie technicznego bezpieczeństwa operacyjnego w przemyśle nafty i gazu NEBOSH.

lek. med. Dorota Całus - Kania

lek. med. Dorota Całus - Kania

Kierownik Działu Orzecznictwa i Chorób Zawodowych, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku

Lekarz chorób zakaźnych i specjalista medycyny pracy. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 18 lat pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, zajmujący się orzecznictwem w zakresie chorób zawodowych, odwołaniami od orzeczeń lekarskich, wydawaniem opinii lekarskich dla potrzeb sądowych oraz szkoleniami lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy. Ponadto pełni funkcję kierownika Działu Orzecznictwa i Chorób Zawodowych oraz Przewodniczącej Zespołu ds. Planowania Szkoleń. Zastępca Przewodniczącego Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.
W przeszłości przez 8 lat pracowała w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, pełniąc funkcję kierownika sekcji chorób zawodowych, rzecznika prasowego oraz przewodniczącej komisji ds. nadzoru nad jakością działalności dydaktycznej w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy. Przez 15 lat prowadziła gabinet lekarski w zakresie medycyny pracy i pracowała jako lekarz profilaktyk w jednostkach podstawowych służby medycyny pracy oraz przez 3 lata pełniła funkcję kierownika zakładu usług medycznych, prowadzącego opiekę ogólnolekarską dla dzieci i dorosłych w systemie wizyt domowych.

mł. bryg. Mateusz Pytel

mł. bryg. Mateusz Pytel

Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego, Komenda Miejska PSP w Gdańsku

Młodszy brygadier, magister inżynier pożarnictwa. W 2010 r. ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego dla strażaków w służbie kandydackiej. Od tamtej pory pełni służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w której od blisko 10 lat zajmuje się szeroko rozumianą prewencją. Od 2021 roku posiada uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

bryg. Leszek Kowalczuk

bryg. Leszek Kowalczuk

Prezes Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Bryg. mgr inż. bezpieczeństwa pożarowego, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący obecnie służbę na stanowisku głównego specjalisty w Delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami ergonomii na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz liczne kursy specjalistyczne w zakresie m.in. projektowania systemów sygnalizacji pożarowej, wentylacji pożarowej, komputerowego modelowania warunków ewakuacji i oddymiania budynków oraz systemów eksplozymetrycznych w przemyśle. Współpracuje także z Krajowym Ośrodkiem ds. współpracy z IMO (International Maritime Organization) przy Polskim Rejestrze Statków.

inż. Radosław Budnicki

inż. Radosław Budnicki

inż. bezpieczeństwa pożarowego, projektant i wykonawca robót, członek SITP Gdańsk

Inżynier, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Oddziale Gdańskim. Ukończył z wyróżnieniem Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Politechnikę Warszawską na kierunku Wentylacja Pożarowa. Systemy Oddymiania Budynków. Właściciel biura projektowego oraz prezes zarządu spółki świadczącej usługi w zakresie dostosowania budynków do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Projektant, współautor ekspertyz technicznych, posiadający dwudziestoletnie doświadczenie w branży. W związku z tym, że praca zawodowa, jest jednocześnie pasją, konsekwentnie realizuje postawiony cel nadrzędny, którym jest poprawa jakości świadczonych na rynku polskim usług z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. W drugiej połowie roku rozpoczyna współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w zakresie prowadzenia wykładów dotyczących technicznych systemów zabezpieczeń dla przyszłych inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Tadeusz Konkol

Tadeusz Konkol

Specjalista ds. ochrony ppoż.

Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej, Specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; magister inżynier pożarnictwa, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej; studia podyplomowe w zakresie Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły Bankowej, Audytor Wewnętrzny BHP; były funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej – Komenda Miejska PSP w Gdyni, Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku; członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa; działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej m.in. w sieci handlowej, Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, SP ZOZ MSWiA w Gdańsku.

Skip to content