Program konferencji

Konferencja „Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy” to przestrzeń, w której pracownicy zajmujący się szeroko rozumianym bezpieczeństwem pracy oraz ochroną zdrowia mogą bezpłatnie wymienić się doświadczeniami, poszerzyć swoją wiedzę, a także nawiązać nowe kontakty zawodowe.

Program konferencji został podzielony na trzy panele dyskusyjne: bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo techniczno-pożarowe. Ważnym aspektem jest przedstawienie każdego z wybranych tematów w kontekście zmieniających się przepisów prawa i postępu rozwoju z trzech różnych punktów widzenia tj. pracodawcy, organów kontrolnych i otoczenia społeczno-gospodarczego.

08:00-09:00 Rejestracja uczestników
09:00-09:15 Otwarcie Konferencji
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
09:15-09:25 Wprowadzenie i wystąpienie Organizatora Konferencji
Tomasz Klawikowski, Kierownik Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Gdański
I PANEL – BEZPIECZEŃSTWO PRACY
TEMAT: BHP w pracy zdalnej oraz kontrola trzeźwości
09:25-09:45 Wymagania prawne dotyczące pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości
Patrycja Potocka-Szmoń, Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno – Organizacyjnych
Paweł Grabowski, Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru
09:45-10:05 Praca zdalna- dobre praktyki bhp
Monika Jabłońska, EHS Engineer, Artur Gardzielewski, EHS Engineer – Intel Technology Poland Sp. z o.o. 
10:05-10:20 Postępowanie w stosunku do pracowników będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków
asp. Kamil Pawliszak, Wydział Prewencji, Komenda Miejska Policji w Gdańsku
10:20-10:40 Kontrola trzeźwości w pracy – na przykładzie Destylarni
Adam Kajko, EHS Manager, Główny Specjalista ds. BHP, Premium Distillers Sp. z o.o.  
10:40-11:00 Standardy przyjętych rozwiązań w UG. Panel dyskusyjny i podsumowanie.
11:00-11:30 Przerwa
II PANEL – WARUNKI PRACY, A ZDROWIE
TEMAT: Czynniki rakotwórcze i mutagenne
11:30-11:50 Rozpoznanie i klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Zmiany prawne oraz najczęściej popełniane błędy wynikające ze sporządzania corocznych informacji
Agnieszka Hinz, Kierownik Oddziału Higieny Pracy, WSSE w Gdańsku
Marcin Kraska, Kierownik Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami, WSSE w Gdańsku
11:50-12:20 Zarządzanie czynnikami rakotwórczymi na przykładzie zakładu produkcyjnego
Piotr Ciara, Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
Paweł Gumoś, Szef Biura BHP i Ochrony Środowiska, Polpharma S.A.
12:20-12:40 Czynniki rakotwórcze i mutagenne w orzecznictwie chorób zawodowych
lek. med. Dorota Całus-Kania, Kierownik Działu Orzecznictwa i Chorób Zawodowych, WOMP w Gdańsku
12:40-13:00 Standardy przyjętych rozwiązań w UG. Panel dyskusyjny i podsumowanie.
13:00-13:30 Przerwa
III PANEL – BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE I POŻAROWE
TEMAT: Przeglądy i naprawy urządzeń ppoż.
13:30-13:45 Problematyka sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń przeciwpożarowych spotykana podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych PSP
mł. bryg. Mateusz Pytel, Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku
13:45-14:00 Nowe wymagania w zakresie ewidencji przeglądów konserwacji i napraw urządzeń przeciwpożarowych – kierunki zmian w przepisach dotyczących kontroli bezpieczeństwa pożarowego obiektów
bryg. Leszek Kowalczuk, Prezes Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
14:00-14:20 Wpływ eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych na bezpieczeństwo obiektów – przykładowe nieprawidłowości oraz dostępne rozwiązania w celu poprawy jakości świadczonych usług.
inż. bezpieczeństwa pożarowego Radosław Budnicki, projektant i wykonawca robót, członek SITP Gdańsk
14:20-14:35 Organizacja przeglądów urządzeń przeciwpożarowych na przykładzie zakładu pracy
Tadeusz Konkol, Specjalista ds. ochrony ppoż.
14:35-14:55 Jak nie otrzymać odszkodowania – użytkowanie urządzeń ppoż. a wymagania rynku ubezpieczeniowego
Michał Hartung, Manager ds. Oceny Ryzyka, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
14:55-15:15 Standardy przyjętych rozwiązań w UG. Panel dyskusyjny i podsumowanie.
15:15 Zakończenie Konferencji
Skip to content